Melkveehouderij zonder toekomst

Onze melkveehouderij had geen toekomst meer binnen de bebouwde kom in Zalk. De gemeente probeerde ons bedrijf al tientallen jaren te verplaatsen naar de rand van het dorp, buiten de bebouwde kom. Maar door veranderende wet- en regelgeving gaf de provincie geen nieuwe (natuur)vergunning af.

Dit zorgde ervoor dat de verplaatsing die we voor ogen hadden toch geen doorgang kon vinden. Daardoor ontstond er meteen een probleem, want de verwachte nieuwbouw was komen te vervallen en aan de locatie was geen onderhoud meer gepleegd. De toekomst van ons melkveebedrijf stond daarmee op het spel.

De adviseurs van ATAV zijn voor ons in overleg gegaan met de gemeente en die gaf aan dat ze graag wilde dat de bedrijfsactiviteiten alsnog werden gestaakt. Er kwam ook naar voren dat de gemeente wel bereid was om medewerking te verlenen voor een bestemmingswijziging. De agrarische locatie zou omgezet worden naar een maatschappelijke bestemming in de bestaande (voormalige) boerderij. Daarnaast was er de mogelijkheid van vier kavels voor de bouw van schuurwoningen.

ATAV heeft de plannen voor ons uitgewerkt. De percelen landbouwgrond zijn verkocht en ATAV zorgde ervoor dat we elders, via private financiering, een mooi melkveebedrijf konden kopen. Al het getouwtrek om geld met de bank werd tot onze grote vreugde in een klap opgelost: ATAV financierde het volledige functieverandering traject in Zalk voor. Dat was een pak van ons hart.

De deskundige begeleiding en financiële ondersteuning van ATAV leidde ertoe dat er nu weer een financieel gezonde toekomst voor ons melkveebedrijf is op een nieuwe prachtige plek. De bestaande boerderij in Zalk heeft een nieuwe eigenaar, twee van de vier bouwkavels zijn inmiddels verkocht en de bouw van de schuurwoningen, op een echt unieke locatie in een prachtig dorp, worden nu gerealiseerd. 

We zijn ontzettend blij dat we met ATAV gebeld hebben. We hebben niet alleen een nieuwe toekomst, maar ATAV heeft er ook nog voor heeft gezorgd dat wij ons eigen bedrijf voort kunnen zetten.