Van varkenshouderij naar woonhuizen

Onze fokzeugenhouderij kwam in zwaar weer terecht. De betrokken bank wilde niet meer bij-financieren en het leegdraaien was al in gang gezet. Bij een gedwongen verkoop van ons hele bedrijf was een faillissement met schuldsanering onafwendbaar.

Op aanraden van kennissen, die goede ervaringen met ATAV hebben gehad, namen we contact op met Gerben. Binnen 24 uur was er al een quickscan geregeld: een Rood voor Rood traject was voor ons de beste uitkomst (functieveranderingstraject).

ATAV betaalde de achterstallige rekeningen en financierde het functieveranderingstraject voor. De plannen werden door hun uitgewerkt; de vergunningen met de gemeente werden snel geregeld, met als resultaat dat er naast onze bestaande woning drie bouwkavels mochten komen voor de bouw van drie vrijstaande woonhuizen.

Wat voor ons als nachtmerrie begon, werd door de deskundige begeleiding en financiële ondersteuning van ATAV omgezet in een goed plan. Onze schulden zijn afbetaald en de bedrijfsgebouwen zijn verkocht. Ook zijn de bouwkavels in een nieuw bestemmingsplan opgenomen en is de bouw van de vrijstaande woonhuizen in volle gang. 

We zijn blij dat we met ATAV gebeld hebben. Nu is er een nieuwe toekomst en het is extra fijn dat we in ons eigen woonhuis van de boerderij kunnen blijven wonen, dat nu helemaal is aangepast naar onze wensen.